Ubezpieczenia NNW

      Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podobnie jak ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To Państwo decydują czy chcą objąć siebie oraz pasażerów swojego samochodu dodatkową ochroną.

Istotnym elementem tego ubezpieczenia jest fakt, że obowiązuje ono również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenie obejmuje kierującego oraz pasażerów ochroną. Odszkodowanie wypłacane jest gdy w skutek wypadku kierujący lub pasażerowie odniosą uszkodzenia ciała, które spowodują trwałe kalectwo lub śmierć.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie szkód powstałych w określonym w polisie pojeździe.

Chroń siebie i swoich bliskich wykupując polisę NNW.


W naszej ofercie znajdą Państwo:

Towarzystwa ubezpieczeniowe współpracujące z trend ubezpieczenia