Czym jest Franchising

Franchising (franczyza) jest to umowa pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi. Celem tej umowy jest nawiązanie ścisłej, procesowej (ciągłej) współpracy między organizacjami prawnie niezależnymi od siebie. Podmiotem umowy są dwie organizacje zwane w umowach: franczyzobiorcą oraz franczyzodawcą. Przedmiotem umowy jest udostępnienie, wdrożenie oraz zastosowanie know-how franczyzodawcy u franczyzobiorcy. Franczyzodawca udostępnia a franczyzobiorca uzyskuje prawo do posługiwania się zastrzeżonymi znakami towarowymi w tym logotypy, nazwa jak również procesami obowiązującymi w przedsiębiorstwie franczyzodawcy. Franczyzobiorca z istoty prowadzi działalność ściśle związaną z działalnością franczyzodawcy. Nabywając prawa franczyzobiorca umową Franchising`u przyjmuje również na siebie określone w umowie obowiązki.

Rodzaje Franczyzy:

  •  Indywidualna

  • Sieciowa

  • Subordynacyjna

  • Partnerska

  •  Master franchising