Mieszkanie dla młodych - kredyty z dopłatą Państwa na zakup nieruchomości

W dniu 31.10.2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył podpis pod ustawą określającą zasady funkcjonowania programu Mieszkanie Dla Młodych.

Dla kogo Kredyty z dopłata

Pomoc Państwa w zakresie dopłat będzie obejmowała rodziny oraz singli do 35 roku życia, nie posiadających żadnego prawa własności do nieruchomości. By móc skorzystać z dopłaty należy spełnić szereg wymogów między innymi zakup nieruchomości musi być kredytowany, okres kredytowanie nie może być krótszy niż 15 lat a wkład własny musi być niższy niż 50% wartości nabywanej nieruchomości. Program obejmuje zakup wyłącznie pierwszego lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym (od dewelopera). Dopłaty będą wypłacane dla mieszkań o powierzchni do 75 metrów kwadratowych, domu bądź na jego budowę do powierzchni 100 metrów kwadratowych.

Wysokość dopłat

Rodziny bezdzietne oraz osoby samotne będą mogły liczyć na dopłaty w wysokości 10% wartości nieruchomości (liczone od wartości odtworzeniowej lokalu). Jeżeli rodzina posiada jedno dziecko wówczas dopłata osiągnie poziom 15% wartości prawa do nieruchomości. Jeżeli w przeciągu 5 lat od dokonania zakupu nieruchomości w rodzinie pojawi się trzecie bądź kolejne dziecko wówczas wsparcie finansowe wzrasta o kolejne 5 %.

Kiedy program zacznie obowiązywać?

Start programu jest szacowany na styczeń 2014 roku. W założeniach program trwać ma pięć lat czyli do końca 2018 roku. Według szacunków z programu skorzysta 115 000 rodzin i singli. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze kompletu banków, które w swojej ofercie będą oferowały specjalne kredyty hipoteczne. Wstępne zainteresowanie wyraziło 10 banków. Ostateczna lista będzie znana na koniec bieżącego roku. Eksperci szacują, że ofertę kredytów z dopłatami będzie posiadało 12 banków co jest doskonałą informacją dla kredytobiorców.

Poziomy dopłat

Przewidziane są trzy poziomy limitów cen dla lokali mieszkalnych, które mogą być zakupione na preferencyjnych warunkach tzn. z dopłatą Państwa. Najwyższy wskaźnik obejmuje miasto będące stolicą województwa. Zgodnie z założeniami dla miasta Szczecin będzie to 3800 zł. brutto / metr kwadratowy. Drugi limit będzie dotyczył gmin ościennych z największymi miastami. Najniższy wskaźnik będzie obejmował teren województwa. Zachodniopomorskiego będzie posiadało limit w wysokości 3615 zł. / metr kwadratowy.

Szukaj ofert oznaczonych ikoną i kup nieruchomość z dopłatą: