Zakres usług Firmy Trend Nieruchomości w dziedzinie nadzoru budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

      Mając na uwadze Państwa sugestie oraz potrzeby postanowiliśmy rozszerzyć zakres świadczonych przez nas usług o sektor związany z prowadzeniem budowy oraz jej nadzorem. Mamy świadomość, że stając przed realizacją inwestycji budowlanej należy wykazać się ponadprzeciętną wiedzą oraz umiejętnościami by proces ten przebiegał zgodnie z naszymi wyobrażeniami bez zbędnych niespodzianek. W tym celu Firma Trend Nieruchomości wyodrębniła specjalną komórkę odpowiedzialna za to by nasi Zleceniodawcy mogli powierzyć ten trudny proces najlepszym specjalistom na rynku. Korzystając z naszych usług zapewnią sobie Państwo bezpieczeństwo przeprowadzenia procesu budowlanego oraz zdobędą Państwo pewność, że każdy etap jest zgodny ze sztuką budowlaną, materiały użyte w trakcie budowy posiadają odpowiednie atesty i zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku a sam proces odbiorowy będzie już tylko formalnością przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Nasi specjaliści zajmują się procesem budowlanym od początku (znalezienie odpowiedniego terenu pod inwestycję, prace projektowe) przez uzyskanie pozwolenia na budowę aż do samego końca (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) a nawet dłużej: przeglądy okresowe budynku oraz prace modernizacyjne. Przez wiele lat funkcjonowania na rynku nieruchomości zdobyliśmy zaufanie osób fizycznych oraz korporacji. Ze względu na szereg pojawiających się zmian w trakcie procesu budowy preferujemy świadczyć zakres doradztwa od początku prowadzonych prac. Jednak mając na uwadze dobro naszych Klientów nie boimy się wyzwań. W związku z tym jesteśmy nasze usługi świadczymy od każdego momentu budowy czy modernizacji.

Kim jest kierownik budowy i czy mi jest potrzebny?

Kierownik budowy ma za zadanie nadzór nad prowadzonym procesem budowlanym czy jest on realizowany zgodnie ze wszelkimi standardami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Na tym jednak jego rola się nie kończy. Istotnym elementem jego pracy jest efekt końcowy, który można nazwać etapem legalizacyjnym. Jest to w zależności od rodzaju wykonywanych prac: złożenie zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończenie robót budowlanych lub wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na użytkowaniu. Etap ten jest poprzedzony rejestracją w dzienniku budowy każdego jej stadium oraz skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Czym jest nadzór budowlany?

Nasza Firma świadczy usługi nadzoru budowlanego przede wszystkim gdy firma wykonawcza oraz kierownik budowy jest zleceniobiorcą niezależnym od inwestora. W ramach nadzoru budowlanego nasz pracownik weryfikuje obecny stan nieruchomości, jakość wykonanych pracy oraz użytych materiałów do jego zrealizowania. Usługa nadzoru może być doraźna lub procesowa (ciągła). Jednorazowa wizyta inspektora w zależności od charakteru obiektu to koszt od 300 zł. netto w przypadku domu jednorodzinnego. Inne obiekty są wyceniane po indywidualnych uzgodnieniach z inwestorem. Nadrzędnym dobrem dla nas jest zadowolenie Klienta w związku z tym nie świadczymy obu usług w połączeniu w ramach jednej inwestycji. Zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz dobrą praktyką nie pochwalamy zasady przyjmowania zleceń nadzoru budowlanego oraz kierownika budowy przez jedną firmę.


Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu ustaleniu harmonogramu Państwa inwestycji oraz wyceny usług przez nas świadczonych. Zapewniamy, że Państwa budową zajmie się doświadczony przedstawiciel naszej firmy, którego kwalifikacje potwierdzone są uzyskanymi uprawnieniami budowlanymi.