Czym jest wycena nieruchomości?

     Wycena nieruchomości a precyzyjniej mówiąc sporządzenie operatu szacunkowego to dokonanie wszelkiego rodzaju niezbędnych wyliczeń w celu oszacowania rynkowej wartości prawa do nieruchomości. Ważnym elementem wyceny nieruchomości jest fakt konieczności wykonania jej na piśmie. Dokument ten nazywa się zwyczajowo operatem szacunkowym. Operaty szacunkowe zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia te wykonywane są przez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych. Sprawdzenia czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje można sprawdzić w odpowiednich rejestrach.

Sprawdź posiadanie licencji zawodowej

W jakim celu wykonuje się operat szacunkowy?

        Operat szacunkowy wykonuje się w każdej sytuacji gdzie konieczne jest potwierdzenie wartości prawa do nieruchomości na piśmie. Naszymi Klientami są przede wszystkim kredytobiorcy, nabywcy, zbywcy, banki. 

Czy wartość w operacie szacunkowym jest równoznaczna z ceną sprzedaży?

         Wartość określona przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego jest najbardziej prawdopodobną możliwą wartością do uzyskania przez sprzedającego w ramach transakcji na wolnym rynku. Wartość ta oczywiście może się różnić w zależności od preferencji stron transakcji może być niższa lub wyższa.

Firma Trend Nieruchomości świadczy usługi związane z wyceną każdego typu praw do nieruchomości włącznie z tymi w trakcie budowy lub przebudowy. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.